Latvijas Goda aplis Aizkraukles novadā Latvijas Goda aplis Aizkraukles novadā
Logo

Latvijas goda aplis

Latvijas Goda aplis Aizkraukles novadā

Rīta cēlienā no plkst. 11.00 festivāla "Latvijas goda aplis" viesi aicināti apmeklēt četras dažādas izstādes, sākot no tradicionālās kultūras līdz padomju gadu mantojumam.

Muzejā “Kalna ziedi” apskatāma patstāvīgā ekspozīcija “Daugavas krastu likteņstāsti” un Biržu (Lietuva) mākslinieku darbi – zīmējumi un keramika

Aizkraukles pagasta kultūras namā, Kalna ielā 20, – apmeklētājus gaida jaunā, Baltijā lielākā ekspozīcija, kas veltīta 20.gs. 2.puses kultūrvēsturiskajam mantojumam “Padomju gadi”. Ekspozīcija izvietota 3 ēkas stāvos. Te gūstams ieskats no padomju laika bērnības un kultūras dzīves līdz varas un kārtības nodrošināšanas iestādēm.

Savukārt Aizkraukles pilsētas kultūras namā, Spīdolas ielā 2, skatāma A.Upīša memoriālā muzeja veidotā izstāde “Divreiz rakstīta grāmata” veltīta rakstnieka 140. dzimšanas dienai. Andrejs Upīts ir apgalvojis, lai viņam neliekot kapakmeni, jo viņa piemineklis ir mūža darbs – romāns “Zaļā zeme”. Kādos apstākļos top romāna manuskripts? Kādēļ tieši Otrā pasaules kara laikā rakstnieks nolemj pievērsties savam bērnības laikam – 19. gadsimta nogalei? Kas notiek ar latviešu literatūru 20. gadsimta 40. gados? Kādēļ romāns ir rakstīts divreiz? Vai romāns ir joprojām aktuāls mūsdienās? Aicinām rast atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot izstādi Aizkraukles pilsētas kultūras namā.
Kultūras nama vestibilā skatām Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja izstāde “Daugava senajās pastkartēs”.

Pēcpusdiena visi Aizkraukles novada iedzīvotāji un viesi aicināti  uz  Daugavas dziesmu festivālu:
16.00 Daugavas dziesmu festivāla atklāšanas koncerts, mazajā zālē
17.30 Daugavas kulinārā mantojuma meistardarbnīca, mazajā zālē un uz terases
19.00 Dižkoncerts, koncertzālē
no 18.30 līdz 22.00 Daugavas gaismas un skaņu spēles dzejā un mākslā, laukumā pie kultūras nama

 

Biedrība Aizkraukles reģionālā Tautskola, sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, apkopojusi un pierakstījusi Aizkraukles novadā un  reģionā dzīvojošo komponistu dziesmas, kas saistītas ar Aizkraukli un likteņupi Daugavu. 2015.gadā iznāca pirmais Daugavas dziesmu krājums ar 35 dziesmām.  Šogad izdots otrais papildinātais nošu krājums “Dziesmas par Daugavu”, kas apkopo arī tautas dziesmas, apkārtējo novadu  un citu Latvijas komponistu dziesmas par Daugavu, kopskaitā 88 dziesmas. Grāmatā ietvertas Aizkraukles muzeja Kalna Ziedi krājumā esošo gleznu, kurās attēlota Daugava,  fotoreprodukcijas. 

Aizkraukles pilsēta cēlusies līdz ar HES celtniecību 1960tajos, kas izmainīja apkārtnes dabu un Daugavas gultni. Šis fakts neizdzēšami atstājis pēdas vietējo radošo cilvēku daiļradē, iezīmējis smeldzi dzejā un dziesmās, atceroties zudušo Staburagu, Oliņkalnu, Pērses ūdenskritumu un citas vietas. Šīs dziesmas vienmēr gribas dziedāt un dziedāt, tās izsaka ilgas un piemiņu zudušajam.

Abas izdotās grāmatas ir veltītas Latvijas valsts simtgadei, un tiešā veidā sasaucas ar devīzi Es esmu Latvija. Tāpēc Latvijas valsts simtgades gadā aicinām katru izdziedāt savu dziesmu likteņupes Daugavas krastā, pulcinot Aizkraukles un apkārtnes dziedošos ļaudis uz Daugavas dziesmu festivālu Aizkraukle 24.martā, kurā tiks izdziedātas gan vietējo komponistu un gan Latvijā populāras dziesmas par Daugavu.

Festivāla dalībnieki – kori, ansambļi, solisti, vokāli instrumentālie ansambļi un muzikālās apvienības. Festivāla programmā iekļaujamas dziesmas no nošu krājuma “Dziesmas par Daugavu”, kā arī citas dziesmas, kurās apdziedāta Daugava.

Dalībnieku pieteikums - līdz 10.martam rakstot uz e-pastu kulturasnams@aizkraukle.lv vai zvanot Anitai Ostrovskai T: 29497587 Festivālā dalībnieki var piedalīties ar  vienu vai divām dziesmām.

Daugavas gaismas un skaņu spēles dzejā un mākslā
Festivāla koncerts notiks Aizkraukles pilsētas kultūras namā, kurš atrodas Daugavas krastā. Vakaram satumstot,  uz ēkas fasādes tiks projicētas grāmatā iekļauto gleznu fotoreprodukcijas un fonā, ierakstā skanēs dzeja par Daugavas tēmu. Šī multimediālā un audiālā gaismu un skaņu spēle radīs īpašu gaisotni arī pēc festivāla koncerta dodoties mājup, vēl brīdi pakavēties Daugavas tuvuma atmosfērā.

Leons Līdums – Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs

Anita Ostrovska – Projekta “Daugavas dziesmas” vadītāja, biedrības “Aizkraukles reģionālā Tautskola” izpiddirektore, Dziedošo ģimeņu festivāla “Skani, Daugava, skani” organizatore, Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja, kapelas “Kārikste” vadītāja

Iveta un Jānis Kraševski – Zemnieku saimniecības Mālkalni saimnieki, Dziedošā ģimene, dziesmu autori, koncerta vadītāji

Inese Dembovska – Aizkraukles mākslas skolas direktore

Anna Baumgartena – Zemnieku saimniecības “Āres” saimniece, deju kolektīva “Jautrās vecmāmiņas” dalībniece, “Aizkraukles pensionāru biedrības” biedrs

Alda Paura – SIA “Sēļu zeme” valdes locekle, maizes cepēja, biedrības “Aizkraukles reģionālā partnerība” vadītāja, kulinārā mantojuma idejas iedzīvinātāja un festivāla “Gardēdis” organizatore

Vanda Arnta – Laizāne – XXVI Visparējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Aizkraukles novada koordinatore, kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Eduards Grāvītis – Aizkraukles koru apriņķa virsdiriģents, jauktā kora “Aizkraukle” un jauniešu kora “De cantare” diriģents.

Dzintra Cepure – Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja direktore , Biedrības “Kalna ziedu godi” vadītāja, daudzu kultūrvēsturisku projektu autore un realizētāja.

Āris Ziemelis un Sandra Bule- Ziemele – Izpidītājmākslinieki, dziesmu autori, mūzikas pedagogi un dziedošā ģimene.

Valdis Zilveris – komponists, pedagogs, Latvijas nacionālā teātra muzikālās daļas vadītājs

Aizkraukles novada kultūras nams

Anta Teivāne – projekta vadītāja un Aizkraukles novada kultūras nama direktore

Anita Ostrovska – projekta mākslinieciskā konsultante, kapelas Karikste vadītāja, Aizkraukles Reģionālās Tautskolas izpiddirektore

Līga Ciematniece- Aizkraukles novada tūrisma speciāliste

Vanda- Arnta Laizāne – kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

24.03.2018 11:00 - 22:00

Noderīgas saites

www.pv.lv – Iespējams iegādāties vienoto biļeti ar autobusu, kas aizvedīs uz pilsētas centru