Latvijas Goda aplis Amatas novadā Latvijas Goda aplis Amatas novadā
Logo

Latvijas goda aplis

Latvijas Goda aplis Amatas novadā

Laiks  
11.00 – 23.00 Ārstniecības augu brīvdabas ekspozīcija
12.00 – 15.00 Ārstniecības un ēdamo augu brīvdabas seminārs

Lektori –ARTŪRS TEREŠKO, ULDIS MILLERS, ANTA KUČERE

12.00 – 12.15 Ārstniecības un ēdamo augu semināra atklāšana. Informācija par dienas norisi.

12.15 – 13.15 Arturs Tereško. Koku izmantošana ārstniecībā. Bērzs un lazda

13.15 – 14.15 Uldis Millers. Tautas ārstniecības līdzeklis Piniols

14.15 – 14.30 Tējas pauze. Zāļu sievas Saulgriežu tēja no lielā katla.

14.30 – 15.30  Anta Kučere. Ceļš no augu vākšanas līdz ražotnei. Pieredzes stāsts

16.00 – 18.00 Botāniskais pārgājiens pa Āraišu apkārtni ārstniecības augu iepazīšanā ar zāļu sievu LĪGU EGLĪTI
12.00 - 17.00

 

Tekstilmākslinieces, audējas, dabas zālīšu pazinējas ANNELES SLIŠĀNES meistardarbnīca

vērienīgās topošās izstādes daļa ar ieaustajiem dabas materiāliem +100 DEČI Latvijai

Dzijas krāsošanas meistardarbnīca ar krāsaugu tradīciju pētnieci ANETI KARLSONI
Bērza tāšu pīšanas meistardarbnīca ar tautas daiļamata meistari VIZMU ZVIRBULI
Pirts slotu gatavošanas meistardarbnīca ar pirtnieci DAIGU LIEPU
“Izzini mežu” meistardarbnīca – Latvijas Valsts mežu radošās darbnīcas dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem (Kokmīļu darbnīca, Skābekļa sēšanas darbnīca, Meža koku stādīšanas darbnīca)
ZAĻAIS tirdziņš – Amatas novada (arī apkārtējo kaimiņu novadu) mājražotāju un amatnieku darinājumu tirgus
Brīvdabas ZAĻĀS ATPŪTAS bibliotēka – iespēja iepazīt grāmatas par augiem, kokiem, dabu sadarbībā ar Ģikšu bibliotēku
13.00 un 16.00 Āraišu arheoloģiskā parka ekskursijas zinoša gida pavadībā
16.00 – 18.00 Diskusija “Es PATS saimnieks savā zemē” - Latvijas goda saimnieku tējas stunda – tikšanās ar Amatas novada goda saimniekiem un goda viesiem brīvdabas bibliotēkā.

Diskusijā piedalās –

1. Dr.hist. Gints Apals ir vēsturnieks un diplomāts. 1983.-1990.g. studējis vēsturi Latvijas Universitātē un 1996.-1997.g. - diplomātiju Oksfordas Universitātē. 1992.-1993.g. bijis viespētnieks Stokholmas Universitātes Baltijas studiju centrā. Vēstures doktora grādu 1994.g. ieguvis LU Latvijas vēstures institūtā ar promocijas darbu par jaunlatviešu kustību. 2011.g. izdota grāmata Pēterburgas Avīzes: latviešu pirmā saskare ar ar Eiropas politiskajām idejām. 1994.-2004.g. un 2010.- 2018.g. strādājis Latvijas Ārlietu ministrijā, bet 2004.-2010.g. - Eiropas Savienības padomes ģenerālsekretariātā. Darbojies kā mācību spēks LU, Rīgas Stradiņa Universitātē un Biznesa augstskolā Turība.

2. uzņēmējs, brīvajā laikā aizraujas ar uzņēmējdarbības vēstures pētīšanu - Kārļa muižas izpētes autors un esošais saimnieks Jānis Stepiņš (ar sievu Baibu Stepiņu)

3. mākslinieks un rūpnieks Egons Garklāvs (Latvijā izstrādāto koka velosipēdu “Kickstarter” LEG@GO autors; Fabrikas "Dore" līdzīpašnieks, šobrīd Melturos atjauno senāko zināmo saimniecības riju Latvijā

4. Aivars Zvirbulis (Čiris) – ekociemata “Amatciems” idejas autors un īstenotājs

5. Brigita Lūkina - "Lauku tējas" - Zemnieku saimniecība „Ozoliņi” atrodas Annās, Zaubes pagastā – 20 ha pļavu un 50 ha meža, kur atrodami dabisko pļavu biotopi. Saimniece Brigita Lūkina ievāc dažādus augus un sagatavotās tējas piegādā lielveikaliem un Eko preču veikaliņiem.

6. Jānis Leišavnieks - Amatas novada Drabešu pagasta Billēs Jānis Leišavnieks veiksmīgi atjaunojis mazo hidroelektrostaciju, kurā jau piecpadsmit gadus ražo elektrību. Tā bijusi pirmā ar hidroturbīnām uzceltā spēkstacija Latvijā. Ciems vēsturiski veidojies pie Billes tūka fabrikas. 1876. gadā fabriku būvējusi spāniete Izabella, no kuras vārda, iespējams, arī cēlies Billes tagadējais nosaukums. Šeit tika uzbūvēta Latvijā pirmā hidroelektrostacija ar hidroturbīnām – vilnas tūka fabrikas mašīnu darbināšanai un apgaismošanai. Otrā pasaules kara laikā hidroelektrostacija tika izpostīta.

7. Marita Kruskopa - lauku sētas, kas tiek veidota kā tūristiem draudzīga vieta, saimniece. Saimniecības lepnums - Amatas mellenes ir ne tikai Amatas novada lepnums, bet arī Latvijas lepnums - saimniecība novērtēta ar Zaļo sertifikātu.

12.00 – 19.00 DABAS restorāns

Zemes mātes kokteiļi, oglēs cepti dabas našķi un citas dabas veltes talantīgu Latvijas šefpavāru veikumā (MĀRIS JANSONS UN „RESTORĀNS 3”), KANISAIFA MISTĒRIJAS.

11.00 – 22.00 DABAS SPA
Dažādi pārsteigumi un mazie notikumi
22.30 Vakara kulminācija. Uguns un saulrieta mistērijas ar LATVIAN VOICES.

Uzvedums ar gaismas un uguns elementiem.