Latvijas Goda aplis Jēkabpils novadā Latvijas Goda aplis Jēkabpils novadā
Logo

Latvijas goda aplis

Latvijas Goda aplis Jēkabpils novadā

Jau no 15. decembra pēcpusdienas Latvijas Goda aplī mirdzēs Jēkabpils, piepulcējot arī Krustpils un Viesītes novadus. Tuvus un tālus ciemiņus kopā aicinās 11 tuvējie pagasti!

Multimediālā gaismas instalācijā piektdienas un sestdienas vakarā pie Jēkabpils Tautas nama atdzīvosies Jaņa Rozentāla gleznas, bet sestdiena šajā Goda aplī būs veltīta īsti ģimenisku vērtību cildināšanai. Šis gaismas objekts 2016.gadā rotāja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja fasādi gaismas festivālā “ Staro Rīga”, bet tagad devies goda aplī pa Latviju.

Pasākumā ciemos aicinās Jēkabpils ģimenes, kuras uzņems goda viesus - ģimenes no tuvējiem novadiem, lai kopā dziedātu, dalītos stāstos un tradīcijās. Savukārt svētdienas kamermūzikas koncerts ikvienu ciemiņu aicinās svētku gaidīšanas laikā atvērt sirdi un sakārtot domas, lai tajās vairāk ienāktu miers.

Savukārt svētdien ikviens ir aizināts uz Jēkabpils kamerorķestra koncertu, kas rosinās uz pārdomām pirms Ziemassvētkiem.

 

Novada Goda saimnieki:  Jēkabpils ģimenes

Pasākuma Goda viesi: Bikaunieku ģimene, Baložu ģimene, Mārītes Zaicevas audžuģimene, Kalniņu ģimene, Tīrumnieku ģimene, Kovnacku ģimene, Kristīnes Verečinskas un Jāņa Strumska ģimene, Malcenieku ģimene, Kivlenieku ģimene, Kalvju ģimene, Felsu ģimene, Galiņu ģimene

Gaismas objekts: interaktīva multimediju projekcija "Pieskaries gleznai"

Interesanti! - Jēkabpils ģerbonī, ko Heraldikas komisija apstiprināja jau 1924. gadā, uz sudraba vairoga attēlots zem egles ejošs lūsis. Ģerboņa vēsture stāsta, ka reiz Kurzemes hercogs Jēkabs devies garās, bet neveiksmīgās medībās, līdz beidzot nonācis Daugavas krastā netālu no nelielas pilsētiņas, kur zem kuplas egles pamanījis lūsi, ko arī nomedījis.

PROGRAMMA

http://www.jkp.lv/notikumi/festivals-latvijas-goda-aplis/?mnt=12

15. decembrī

Interaktīvā multimediju projekcija "Pieskaries gleznai" uz Jēkabpils Tautas nama ārsienas

16. decembrī

Interaktīvā multimediju projekcija "Pieskaries gleznai" uz Jēkabpils Tautas nama ārsienas

16.00 Jēkabpils Tautas namā sarīkojums "Pie saimes galda" - Jēkabpils ģimenes gaida ciemos goda viesus - ģimenes no tuvējiem novadiem. Ciemošanās laikā atklāsim un cildināsim ģimeņu pamatvērtības - čaklumu, radošumu, dažādas prasmes, tradīcijas, talantus. Dziedāsim kopā ar jauktajiem koriem “Noskaņa” (Jēkabpils) un “Dziesma” (Olaine) un solisti Ievu Alenčiku (soprāns), kā arī dalīsimies savos stāstos un tradīcijās. Pasākumā piedalīsies 12. Saeimas deputāts Guntis Kalniņš. Pasākumu vadīs Ansis Bogustovs.

17. decembrī

14.00 Jēkabpils Tautas namā Jēkabpils kamerorķestra klasiskās mūzikas koncerts, diriģents Mārtiņš Bergs

 

Latvijas Goda apli Jēkabpils novadā organizē Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvalde.

Pasākuma finansētājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvalde, biedrība “Staro 100”.

Projekta sadarbības partneri: Jēkabpils novads, Krustpils novads, Viesītes novads.

Urtānu ģimeni Jēkabpilī zin’ ikviens – Urtāni ir mediķu ģimene, kas nāk no stipras, tradīcijām bagātas dzimtas, labsirdīga, gaiša un muzikāla ģimene, kurā aug talantīgi bērni.

Purviņu ģimene

Ģimene, kas aizraujas ar Latvijas un sava novada vēstures izzināšanu, fotografēšanu un jaunatnes skološanu patriotiskā garā, nesot Latvijas ideju tālāk.

Štelmaheru ģimene

Štelmaheru ģimenē ikviens ir radoša personība – mākslinieks, dzejnieks, rakstnieks, gleznotājs vai fotogrāfs –, šī saime ir tā, kurā ikviens, atklājis savu talantu, ar ģimenes locekļu atbalstu to spējis izlolot, izkopt un attīstīt.

Bikaunieku ģimene

Ģimene ir latviska un patriotisma pilna, saticīga un tradīcijām bagāta. Ikdienā liels darbs tiek ieguldīts ģimenes uzņēmumā SIA “Sprīdītis A”, kurš pastāv jau no 1993. gada. Aīda ārpus skolotājas darba Dignājas pamatskolā un Jaunsilavu pamatskolā, vada Dignājas pagasta folkloras kopu “Dignōjīši”, Krustpils kultūras nama folkloras kopu “Rati” un dzied jauktajā korī “Noskaņa”. Andis ārpus ikdienas rūpēm ģimenes uzņēmumā vada biedrību “Sporta klubs Slīterāni un X99”. Bikaunieku ģimene saviem spēkiem ir izveidojuši moto trasi Dignājas pagastā, kā arī ir vieni no pagasta sabiedriskās un sportiskās dzīves atbalstītājiem.

Mārītes Zaicevas audžuģimene

Katram cilvēkam dzīvē ir savs īpašais auras starojums. Mārītei, kā sievietei, tas ir bērniem veltītā mīlestība un gādība. Viņas uzturētais ģimenes pavards ir devis dzīves gudrību, cilvēkmīlestību un vēlmi sasniegt savus izvirzītos mērķus vairāk, kā desmit jaunajām atvasēm. Ir jābūt sievietei ar lielu gara spēku un dvēseles siltumu, lai vienlaicīgi spētu rūpēties par samērā plašo saimniecību un ap sevi esošo bērnu pulciņu, kam ikdienā vajadzīgas gādīgas rokas, sirds siltums un gudrs padoms.

Kalniņu ģimene

Čakla un strādīga ģimene – “Bērzu” māju saimnieki, nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Tīrumos aug labība, kartupeļi, zemenes, avenes, kūtī brangi rukši. Ģimene sezonas laikā ar darbu nodrošina daudzus pagasta iedzīvotājus, zemeņu novākšanas laikā saimniecībā strādā novada jaunieši. Šajā ģimenē godā ir celtas senču tradīcijas, sakopta māja un tās apkārtne. Sētu rotā mastā plīvojošais Latvijas karogs.

Baložu ģimene

Māris Balodis un viņa ģimene dzīvo un saimnieko Dunavas pagasta “Lejas Jērānos”, mājās, kurās ir saimniekojuši viņa tēvs un vectēvs no tiem tālajiem laikiem, kad Latvija vēl bija cariskās Krievijas sastāvā.

Darba un ģimeniskās tradīcijas mantotas no paaudzes paaudzē.

Latvijas atmodas laikā tika nodibināta zemnieku saimniecība “Lejas Jērāni”. Jau 25 gadu laikā tā ir izaugusi par lielsaimniecību, kas apsaimnieko gandrīz 1000 ha zemes platības.

Šogad aprit 30 gadi, kā Māris izveidojis ģimeni kopā ar sievu Aiju. Izaudzināti dēls Reinis un meita Līna, sagaidītas trīs mīļas mazmeitas.

Dēls Reinis ir nodibinājis SIA “Daugavmalas rapsis”, kur eļļā pārstrādā savas ģimenes izaudzētos rapšus, ķimenes, linsēklas un sinepju sēklas.

Māra dzīvesbiedre Aija arī ir nākusi no čaklas, stipras un darbīgas ģimenes Dunavā. Viņa aktīvi piedalās pašdarbībā un pagasta sabiedriskajā dzīvē. Kopā ar bērniem un mazbērniem cenšas saglabāt ģimenes tradīcijas. Baložu ģimene aktīvi iesaistās un bez atlīdzības izpalīdz ar tehniku dažādos pagasta rīkotajos sakoptības darbos.

Māris un Aija uzskata, ka ģimene ir tā vieta, kur var dalīties priekos un bēdās, rēķināties ar līdzcilvēkiem un interesēties par viņu domām, jūtām un vajadzībām, pielāgoties un mainīties.

Malcenieku ģimene

Saukas pagasta” Ieleju” mājās dzīvo jau četras paaudzes. Gundars Malcenieks – māju saimnieks, savos cienījamos gados piedalās medībās un apkopj bišu saimes.Izaudzunājis divus dēlus – Māri un Jāni.

Māris un Inta Malcenieki – saimnieko Z/s Ielejas.(2. paaudze). Ir divi dēli-Mairis un Agnis.

Mairis un Sņežana Malcenieki(3. paaudze) un abu meitas Marta, Alma(4. paaudze). Jaunā ģimene nolēmusi savu darbu un ikdienu saistīt ar laukiem. Ar projekta atbalstu tiek būvēta jauna ferma. Mairis un Sņežana ar savu apņemšanos apliecina – laukiem būt!.

Māris atbalsta ikvienu pagasta pasākumu, ir bijis Viesītes novada domes deputāts. Inta ir Lones Tautas nama vadītāja.

Darbīga, čakla un pacietīga ģimene. Savas zemes, dzimtās puses mīlestību  apliecina ar darbiem.

Kristīnes Verečinskas un Jāņa Strumska ģimene

Ģimene kopā jau 14 gadus un audzina 5 bērnus. Aktīvi piedalās un atbalsta visus pagasta pasākumus. Darbojas biedrībā ,,Cerību krustceles’’. Raksta un realizē projektus, kas domāti pagasta bērnu saturīga brīvā laika pavadīšanai. Ģimene nodarbojas ar labdarību – mazlietotu apģērbu un sadzīves priekšmetu piegādi maznodrošinātām un nelabvēlīgām ģimenēm.

Bērnos tiek ieaudzināta darba mīlestība, atbildība vienam pret otru. Neskatoties uz aizņemtību un uz ierobežoto budžetu, viņi prot saplānot atpūtas un izklaides brīžus visiem kopā. Skatoties uz viņiem gribas teikt: dzīvespriecīga, darbīga un pozitīva ģimenīte.

Tīrumnieku ģimene

Tīrumnieku ģimene saimnieko Latvijā lielākajā piena lopkopības zemnieku saimniecībā (ZS) “Kalna Dambrāni”. Uzsākta arī gaļas liellopu audzēšana.  Ģimene ir apbrīnas vērta, jo saimniecība uzsākta no nulles un attīstīta līdz tādam līmenim, kas kalpo par paraugu visai Latvijas piensaimniecības nozarei. Saimniecībā saimnieko Iveta Tīrumniece ar diviem saviem dēliem (trešais dēls vēl studē Rīgā) un viņu otrajām pusītēm un saimniecībā ir nodarbināti vidēji 29 darbinieki.

Kovnacku ģimene

Kovnacku ģimene savā uzņēmumā no grauzdētām Latvijas dabas veltēm – cigoriņiem, miežiem vai rudziem, ozolzīlēm un burkāniem pēc vecmāmiņas receptes gatavo gardu un latvisku dzērienu – „kafeja”. Uzņēmuma darbībā iesaistīta visa ģimene – gan vecākā paaaudze, kas palīdz ar savām zināšanām, gan viņu meita Jolanta Kovnacka, kas ir uzņēmuma īpašniece, gan viņas bērni – Jurģis, Kristaps un Paulīne. Uzņēmuma ražoto produkciju iespējams iegādāties lielākajos Latvijas veikalos. Jolanta Kovnacka aktīvi darbojas Viesītes Luterāņu baznīcas draudzē un dzied Viesītes jauktajā korī.

Felsu ģimene

Krustpils novada iedzīvotājs Andris Felss, ir aktīvs sabiedriskajā dzīvē. Kopā ar ģimeni iekārtojos saimniecību „Vīnkalni”, kas 2014. gadā kļuvuši par vieniem no laureātiem “Ievas Māja” organizētajā konkursā “Skaistākā lauku saimniecība 2014”  

Kalvju ģimene

Ar idejām par Latviju un patriotisku garu! Gundars Kalve un viņa ģimene ir lielas zemnieku saimniecības īpašnieki, aktīvi iesaistās Krustpils novada un Jēkabpils sabiedriskajā dzīvē.