Latvijas Goda aplis Madonas novadā Latvijas Goda aplis Madonas novadā
Logo

Latvijas goda aplis

Latvijas Goda aplis Madonas novadā

Brīvības svētki Madonā

Pulksten 9:00 – 10:00 Dievkalpojums Madonas katoļu baznīcā.

Pulksten 11:00 – 12:00 Madonā - Latvijas un ārvalstu bruņoto spēku, Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Jaunsardzes vienību un tehnikas parāde, lidojumu paraugdemonstrējumi.
Pulksten 12:00 - 15:00 Madonā - Militāra ekipējuma, bruņojuma un tehnikas apskate, paraugdemonstrējumi.

Pulksten 16:00 - Sarkaņu pagastā - Baltā galdauta svētki, tikšanās Sarkaņu skolā. Aicināti bijušie audzēkņi, skolotāji, darbinieki, interesenti. Paredzēti pieskārieni skolas vēsturei, svētku sveicieni un sirsnīgas sarunas. Pasākuma laikā tiks papildināta esošā ošu-liepu gatve pie vecās skolas ēkām ar jaunām liepiņām.
(bijušās Sarkaņu pamatskolas telpās, Sarkaņi)

Pulksten 16:00 - Mārcienas pagastā - Dzimtās puses vērtību izzināšana un iedzīvināšana Radošajā pēcpusdienā “Mēs savam pagastam un Latvijai”. Tās ietvaros dažādās rokdarbu tehnikās tiks veidoti interjera objekti un darināts īpašs ietērps pie kultūras nama augošajiem kokiem.
(Mārcienas kultūras nams, Meža iela 20, Mārciena)

Pulksten 19:00 - Dzelzavas pagastā - Muzikālais sarīkojums - koncerts "Dzelzavā dzied!", kura devīze ir „Mūsu dziesmas Latvijai!”. Savu dziesmu ir izdziedājuši un vēl izdziedās daudzi,  jo te vienmēr visi ir savējie, sirsnība un aplausi uzmundrina ikkatru. Uzstāsies gan solisti, gan ansambļi, gan tuvi, gan tāli viesi.
(Dzelzavas kultūras nams, Ozolu iela 1, Dzelzava)

Pulksten 19:00 - Madonas pilsētas kultūras namā - Pasākumu cikla “Madona laiku lokos” 3.daļa, kurā caur sarunām, vēstures stāstiem un video materiāliem atskatīsimies uz svarīgākajiem notikumiem, pasākumiem un atpazīstamākajiem cilvēkiem Madonā laika posmā no 1991.-2018. gadam.
“Laika intervāli, bet mūsu nogriežņi”(S. Radiņa)
(Raiņa iela 12, Madona)

No pulksten 21:30 - 24:00 Madonā un pagastos - Gaismas objekti “Atspulgi”
Madonas pilsētā izgaismosies vides instalācija “LATVIEŠA KODS”, kuras vēstījums ir Latviskās identitātes apziņa, piederība savai tautai, latviskais mantojums un mūsu unikalitāte. Instalācija “Latvieša kods” ir viens no galvenajiem gaismas un vides instalācijas objektiem - atspulgiem. Spirālveida koka konstrukcijas savu vēstījumu ‘nes’ gan dienas gaišajā laikā, gan arī naktī, kad objekti tiks izgaismoti. Gaismēnu spēle novakarē piešķirs objektam dzīvīgumu un formas pilnīgumu. 9 objekti tiks izvietoti lokveida krustojumā, iebraucot Madonas pilsētā pa autoceļu P37.
Madonā un arī pagastos būs vairāki izgaismoti objekti - skatīt karti: http://www.madona.lv/lat/box/files/videsobjektiatspulgi.pdf

Madonā – Goda saimnieks, Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris
Goda saimniece pasākumu cikla “Madona laiku lokos” 3.daļas idejas autore un organizatore – Aija Špure

Sarkaņu pagastā – Goda saimniece Gunta Apele

Mārcienas pagastā – Goda saimniece  Zanda Buzina

Dzelzavas pagastā – Goda saimniece Dace Kalniņa

04.05.2018 09:00 - 00:00

Noderīgas saites

http://www.madona.lv/turisms/lv/

http://www.celotajs.lv/lv/e/gaismas_cels

www.pv.lv