Latvijas Goda aplis Krimuldas novadā Latvijas Goda aplis Krimuldas novadā
Logo

Latvijas goda aplis

Latvijas Goda aplis Krimuldas novadā

Latvijas goda aplis Krimuldas novadā aicina ikvienu iepazīt seno Krimuldas baznīcu, vienu no novada simboliem. Tās pamatakmens likts 1205.gadā, drīz pēc Rīgas dibināšanas.

Pasākuma laikā būs iespējams iepazīt baznīcas un novada vēstures līkločus caur gaismas spēlēm, novada cilvēkiem un gaismas nesējiem - mums pašiem, gatavojot katram savu valsts simtgades sveci sveču darbnīcā, iepazīstot novada receptes, aplūkojot izstādes, noskatoties filmu "Dzimtas stāsts", ieklausotes vai nolasot novadu stāstus, piedaloties dievkalpojumā vai klausoties akustisko koncertu baznīcā.

Latvijas goda aplī Krimuldā ar saviem stāstiem, darbu un interesantiem notikumiem piedalās divu novada pagastu ļaudis no Krimuldas un Lēdurgas. Tieši viņiem vai pašiem novada Goda saimniekiem vari pajautāt, kāpēc novada ģerbonī attēloti deviņi āboli!

Goda saimnieki:  Linards Kumskis un Lilija Šica

Gaismas objekts: gaismas instalācija "Ābols", vides izgaismojums, gaismas projekcijas

Interesanti! - Krimuldas baznīca ikvienam apmeklētājam ir atvērta jebkurā diennakts laikā visa gada garumā.

 

PROGRAMMA

KRIMULDAS BAZNĪCAS MĀCĪTĀJMĀJA (kartē Nr. 5)

Kino istaba

17.00 – 18.00 Filma “Dzimtas stāsti”, 1. seanss

18.00 – 18.30 Vija Stikāne “Ieskats vēstures līkločos”

18.30 – 19.00 Iepazīsti Krimuldas novadu caur fotogrāfijām

19.00 – 20.00 Filma “Dzimtas  stāsti”, 2. seanss

Goda istaba

17.00 – 20.00

Tikšanās ar Krimuldas novada Goda saimnieci Liliju Šicu un viņas darbiem

Biedrība Lēdurgas lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzītis” iepazīstina ar savu pavārgrāmatu

Radošā istaba

17.00 – 20.00 Sveču darbnīca “Radi savu gaismu Latvijai”

TĒJAS NAMIŅŠ (kartē Nr. 4)

no 17.00

Bērnu darbu izstāde “Mazie  gaismas nesēji”

Lasījumi “Apstājies un ieklausies. Saklausi un tiec sadzirdēts”

KRIMULDAS BAZNĪCA (kartē Nr. 2)

Izstāde “Turaida Indriķa hronikā”

19.00 – 20.00 Kontemplatīvais dievkalpojums

20.00 - 21.00 Laura Valtera akustiskais koncerts

LILLIJAS LABIRINTS (kartē Nr. 3)

Izstaigā savu dzīves labirintu – Lilijas labirints simbolizē ceļu cauri laikam un pieredzei, tā pagriezieni atspoguļo virzienu maiņu, pārejas periodus, nedrošību, atklājumus un sasniegumus dzīves ceļā.

GAISMAS INSTALĀCIJA “ĀBOLS”  (kartē Nr. 1)

Krimuldas novada metālapstrādes mākslinieka Ingara Ozolnieka veidota instalācija, kura apdari veidojušas Krimuldas mūzikas un mākslas skolas pedagoģes Irēna Olekša un Liena Kaļva kopā ar saviem skolēniem, ir Krimuldas novada simbols.

 

KARTE

  1. GAISMAS INSTALĀCIJA “ĀBOLS”  
  2. KRIMULDAS BAZNĪCA
  3. LILLIJAS LABIRINTS
  4. TĒJAS NAMIŅŠ
  5. KRIMULDAS BAZNĪCAS MĀCĪTĀJMĀJA

Lilija Šica

audēja, tautas daiļamata meistare. Padomdevēja, māte un atjautīga vec- un vecvecmāmiņa, kura dzied, joko un pie reizes arī uzdejo. Mūsu olimpisko kamaniņbraucēju Jura un Andra Šica vecmāmiņa un godalgu glabātāja.

Austris Rāviņš

Krimuldas ev. lut. draudzes mācītājs, kaismīgs fotogrāfs. Mācītājs, kura baznīca ir atvērta ikvienam ceļotājam visu cauru gadu visu diennakti.

Linards Kumskis

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs, atvērts jaunām idejām, tehnoloģijām, inovācijām. Mīl mākslu un mūziku.

LATVIJAS GODA APLI KRIMULDAS NOVADĀ ORGANIZĒ

Krimuldas novada pašvaldība

Krimuldas baznīcas evanģēliski luteriskā draudze

Aušu parks

Biedrība “Kultūra. Vide. Sabiedrība”

Biedrība Lēdurgas lietišķo dāmu klubs “Pīlādzītis”

Krimuldas Tautas nama “Raganas amatierteātris”

Turaidas muzejrezervāts

Pasākumu finansē

Krimuldas novada pašvaldība

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Biedrība “Staro 100”